Hudba coby pozitivní lék na lidské zdraví

Zvuky a rytmus provází lidstvo od pradávna. Není tomu jinak ani v současné moderní době. I když je hudba považována a vnímána jako určitý zdroj zábavy, méně je věnována pozornost vlivu hudby na náladu jedince. Hudba má tu moc, že efektivně působí na psychické rozpoložení i na lidské zdraví.

klávesy piana

Ohlédnutí do historie

Zcela prvotní rytmické zvuky sloužili k ovlivnění bohů před démony. Poté se postupně začaly vyvíjet rituály. V každém časovém období měla hudba specifický význam. Zatímco ve starověku představovala harmonizaci osobnosti a byla sjednocujícím elementem člověka s vesmírem, ve středověku naopak byl útlum. Byla hudba využita jen pro církevní obřady a pouze movitá města si mohla dovolit tu výsadu najmutí hudebníků. Zatímco v období renesance a novověku hudba má opět intenzivně rostoucí tendenci. Mnozí konstatují, že je hudba magická. Nejsou daleko od pravdy, neboť v minulosti měla velmi úzkou spojitost s magií.

dítě a hudba

Hudba aneb součást života každého z nás

Jsou to Tibeťané, kdo tvrdí, že zvuky hudebních nástrojů vytváří jakýsi protiklad ke zvukům lidského těla. Však jestliže se utiší jakékoliv vnější zvuky, je možno slyšet tlukot vlastního srdce. Srdce je základním rytmem života. Na základě odborníků z neurologie má hudba importantní efekt na celek lidského chování.

Vliv hudby na tělo i duši

Novodobá medicína praví, že hudební zvuk je fyzickým jevem, jenž má za následek fyzickou změnu v živém organismu. Hudba je tak nedílnou součástí léčebných terapií. Má pozitivní vliv na regulaci nervozity. Nejčastěji je nejen z tohoto důvodu využívána v oblasti pediatrie a dětské psychiatrie, rovněž je účinná v oblasti psychologie apod.

nahrávání hudby

Muzikoterapie

Účinný prostředek v rámci léčby dětí i dospělých. Je oblíbenou aktivitou, kdy se hraje i na určité hudební nástroje. Někde je v rámci muzikoterapie věnováno i zpěvu. V rámci co nejvyšší efektivity je zapotřebí používat adekvátní terapeutické metody.

Hudba z pohledu populace

Pro většinu či takřka každého z nás je hudba určitým způsobem odreagování. Pro někoho může být i dočasnou únikovou cestou z reálného života, kdy zapomene na veškeré problémy a snaží se koncentrovat jen na samotný poslech hudby. Hudba je součástí každodenního života. Mnohdy je kulisou v domácnosti při úklidu, nebo lze poslouchat hudbu při cestě do práce, do školy apod. Aby byla umocněna co nejlepší kvalita poslechu, je zapotřebí mít i adekvátní kabely , jenž dodají poslechu tu správnou tóninu.