Agilní metody v řízení podniku


Nedílnou součástí úspěšného řízení středních a větších podniků je kvalitně zvládnutý project management. V dnešním dynamickém světě nestačí jednorázové akce typu „pojďme zlepšit komunikaci se zákazníkem, uděláme půlroční projekt a je to“. Má-li být firma konkurence schopná, musí se neustále rozvíjet a přizpůsobovat vnějším i vnitřním faktorům, které její business ovlivňují. Agilní metody jsou činnosti, které pomáhají efektivně držet krok s dobou a také udržují stabilitu v projektovém řízení.
zrzavá paní
Nejširší možnosti využití agilní metodiky jsou v oblasti IT a softwarových služeb. V týmovém prostředí se agilní metodika využívá zejména pro udržení stabilního kolektivu, který je kreativní a má ambice se rozvíjet. Rozvíjení týmu pak nepřímo podporuje rozvoj kvalitního produktu. Komunikace v týmu musí být otevřená nejen mezi zaměstnanci, ale i směrem k zákazníkovi. Důležitým faktorem agilních metod je příprava na změnu neboli change management. Tým musí být připraven na změnu a musí na ni pružně a efektivně reagovat.
Úspěšný change management funguje tak, že změny využívá ve svůj prospěch. Tým, který je 100% připraven, je schopen komunikovat se zákazníkem tak, že pružně reaguje na jeho požadavky a nabízí mu takové úpravy, změny a předělávky, které budou přínosné hlavně právě pro něj. Často totiž zákazník přichází s požadavkem, který je špatně definovaný nebo neúplný. Také chodí klienti s požadavky na zastaralé metody, které sice lze připravit jednoduše, ale proč zákazníkovi nenabídnout lepší, sice pracnější, ale o 100 % lepší řešení? Agilní tým funguje přesně takto. Navrhuje změny, dosahuje lepších výsledků, přizpůsobuje se, dokončuje své projekty v rámci rozpočtu, vytváří spokojené a vracející se zákazníky. Úspěšný kolektiv je sehraný, spokojený a předvídá možné problémy.
plánování v kalendáři
Agilními metodami se dnes zabývá řada koučů, případně se pořádají kurzy a semináře. Proto se nebojte obrátit na odborníka. Investice se vám určitě vrátí.