Zanedbávané čištění vzduchotechniky v paneláku může vést k pořádnému maléru

Znáte seriál z konce sedmdesátých let minulého století s názvem „Dnes v jednom domě“? Propagovala se v něm formou životních epizod obyvatel jednoho bloku panelového domu zejména výstavba sídlišť v celé republice. Na svou dobu šlo o velmi záslužný počin, a přestože lze podrobit kritice necitlivý architektonický zásah do krajiny, musíme uznat, že díky tomu má několik milionů obyvatel naší země kde bydlet.

Bydlení v paneláku má své výhody i nevýhody, to si uvědomuje každý, kdo si to mohl alespoň pár let vyzkoušet, těch pozitivních i negativních aspektů je tu celá řada a mezi nimi figuruje jeden docela opomíjený, a sice vzduchotechnika ve společných stoupačkách.

vzduchotechnika v bytovém domě

Rozvody vzduchotechniky v paneláku jsou zabudované ve skrytém zázemí budov a obvykle si na ně ani nevzpomeneme, ačkoli používáme denně odsavače par z kuchyně anebo klimatizaci. Dokud všechno funguje, jak má, není důvod se nějak vzrušovat, a mnozí z vás ani nepředpokládají, že by tu mohlo dojít k nějakému zádrhelu. Z provozního hlediska zpravidla ne, ale ve hře jsou nekompromisní fyzikální zákony.

bytový dům

Do vzduchotechniky proniká každým okamžikem tisíce prachových zrnek, tukových částic a různých biologických látek, které jsou rozptýlené v ovzduší, a tam se za příznivých podmínek usazují. Jakmile prach spolu s mastnotou vytvoří souvislý povlak, máme tu velmi nebezpečný materiál pro zažehnutí požáru. Silně zanesené potrubí mastným prachem může dokonce i explodovat, a jistě si dovedete představit, jakou katastrofu to může způsobit v celém domě.

Když se natáčel výše uvedený seriál, šlo o dobu, kdy prakticky nikdo tuto problematiku neřešil, ostatně nebyl důvod, domy byly nové a lidé v nich měli docela jiné starosti. K zanášení vzduchotechniky docházelo pomalu a postupně, mezitím uplynulo zhruba půl století a to se také projevilo na stavu potrubí nebývalou měrou. Nevyplácí se tedy revizi a čištění vzduchotechniky https://www.taurisplus.cz/produkty-sluzby/cisteni-a-dezinfekce-potrubi-vzduchotechniky/ zanedbávat, ostatně, SVJ a bytová družstva mají povinnost ze zákona toto provádět v každém objektu, kde je vzduchotechnika ve stoupačkách zabudována.