Firemní porada


Pokud podnikáte, musíte řešit celou řadu problémů. Pokud chcete být úspěšní, nepodceňujte názor lidu. Pro efektivní řízení firmy je užitečné dělat pravidelné pracovní porady. Někdo to může vnímat jako promarněný čas, ale je to nezbytná součást manažerského vedení. Nemá smysl se v průběhu porad zaměřovat na negativní záležitosti, je třeba zaměřit se na to, jak příště najít efektivní strategie. Je ovšem třeba, aby bylo dáno slovo všem těm, kteří mají pocit, že je co říci.
 konferenční stůl

Porady rozdělujeme podleúčelu na:

·         Pravidelné porady
·         Účelové porady
·         Řešitelné porady
·         Informační porady
Účelem porad je získání informací, odstraňování pracovních překážek, výměna zkušeností a motivace pro firmu. Toto jsou přínosy pro jednotlivé pracovníky.
Samozřejmě porady přinášejí přínosy také firmě jako takové. Pomáhají rozpoznat a analyzovat problémy, napomáhat lepší koordinaci, soustředit motivaci pracovníků na firemní cíle.
firemní prezentace 

Při vedení porady je vhodné dodržovat určitá pravidla

1.      Připravenost – kopie materiálů, prezentace.
2.      Jasný program a cíl. Neodbíhat od tématu.
3.      Je vhodné, aby byl pořízen zápis, proto je třeba včas určit osobu zapisovatele
4.      Průběžně shrnujte zásadní body a rekapitulujte
5.      Nedělejte malé porady, je lepší jedna větší, než množství malých a neúčelných
6.      Vytvářejte otevřenou atmosféru, někdy i uzavřený plachý pracovník může přijít se zajímavým konfliktem
7.      Udržujte emoce na uzdě
Poradu musí někdo vést. Obvykle je to vedoucí pracovník, ředitel, manažer, majitel firmy.
 Předsedající může být různého typu
·         Direktivní
·         Přátelský
·         Ambiciózní
·         Kliďas
·         Byrokrat
·         Dezorganizovaný typ
 
Samotné účastníky můžeme rozdělit na:
·         pozitivní typ
·         „učitel“ (má vědomosti, ale rád poučuje)
·         plachý typ
·         pochybovač
·         hádavý typ
·         nezúčastněný typ
 
Existují také méně obvyklé porady jako například brainstorming, writenning, think tank.