Duchovní příčina astmatu


Astma je charakteristické různými symptomy, které se často opakují. Při astmatickém záchvatu dochází k dočasnému omezení průtoku vzduchu průduškami a křečemi průduškového svalstva.  Mezi běžné příznaky spadá:
·         sípání
·         kašel
·         svírání na hrudi
·         dušnost

Z lékařského hlediska je astma způsobeno kombinací genetických a environmentálních faktorů.  Léčba akutních příznaků je obvykle poskytována inhalací krátkodobě působících léků ve sprejích a ústním podáváním kortikosteroidů. Ve velmi závažných případech může být nutná hospitalizace pacienta.

Symptomům astmatu, jako jsou astmatické záchvaty dušnosti, mohou zabránit tyto postupy:
·         vyhýbání se spouštěcím faktorům, jako například alergenům a dráždivým látkám
·         inhalací předepsaných léků.

Astma z duchovního pohledu

Lidé, kteří astmatem trpí, jsou stále jako by pod tlakem a neustále se trápí svojí životní situací.  Předepsané léky pouze uleví od astmatu, ale nevyléčí tuto nemoc. Ta je v duši těchto lidí.  Stávají se závislými na druhých lidech, kteří jim dávají léky. Je to proto, že chtějí mít jako by více péče než druzí lidé, a tak se dusí, aby vzbudili pozornost druhých lidí.  Jsou to citliví lidé, které se obávají, že zůstanou sami.

Obávají se, že se k nim nikdy nikdo nepřiblíží. Obávají se, že zůstanou naprosto sami, a to až do smrti. Kdo zná takto nemocné lidi, tak ví, že jsou to lidé, s kterými je těžké pořízení.  Tito lidé se stále bojí o své místo v životě. Až se tito lidé ocitnou v naprosté pozornosti všech ostatních okolo, v točícím se středu, potom budou šťastní. 

Ale nebudou stále zdraví.  Občas se stává, že je postihne astmatický záchvat. Potom se bojí, že budou ztraceni. Ale je to záchvat, který pomine, pokud jsou jim podány léky.  A to je ono, jak to chtěli. Ti lidé nechtějí být nemocní, ale musí mít pocit, že nejsou sami. Že jsou okolo nich lidé, kteří je mají rádi, a kteří jim vždy pomohou. Kteří je neopustí a budou s nimi do konce života.