Duchovní příčina astmatu


Astma je charakteristické různými symptomy, které se často opakují. Při astmatickém záchvatu dochází k dočasnému omezení průtoku vzduchu průduškami a křečemi průduškového svalstva.  Mezi běžné příznaky spadá:
·         sípání
·         kašel
·         svírání na hrudi
·         dušnost
inhalátor na astma
Z lékařského hlediska je astma způsobeno kombinací genetických a environmentálních faktorů.  Léčba akutních příznaků je obvykle poskytována inhalací krátkodobě působících léků ve sprejích a ústním podáváním kortikosteroidů. Ve velmi závažných případech může být nutná hospitalizace pacienta.

Symptomům astmatu, jako jsou astmatické záchvaty dušnosti, mohou zabránit tyto postupy:
·         vyhýbání se spouštěcím faktorům, jako například alergenům a dráždivým látkám
·         inhalací předepsaných léků.

Astma z duchovního pohledu

Lidé, kteří astmatem trpí, jsou stále jako by pod tlakem a neustále se trápí svojí životní situací.  Předepsané léky pouze uleví od astmatu, ale nevyléčí tuto nemoc. Ta je v duši těchto lidí.  Stávají se závislými na druhých lidech, kteří jim dávají léky. Je to proto, že chtějí mít jako by více péče než druzí lidé, a tak se dusí, aby vzbudili pozornost druhých lidí.  Jsou to citliví lidé, které se obávají, že zůstanou sami.

Obávají se, že se k nim nikdy nikdo nepřiblíží. Obávají se, že zůstanou naprosto sami, a to až do smrti. Kdo zná takto nemocné lidi, tak ví, že jsou to lidé, s kterými je těžké pořízení.  Tito lidé se stále bojí o své místo v životě. Až se tito lidé ocitnou v naprosté pozornosti všech ostatních okolo, v točícím se středu, potom budou šťastní. 
stříkačka s léky
Ale nebudou stále zdraví.  Občas se stává, že je postihne astmatický záchvat. Potom se bojí, že budou ztraceni. Ale je to záchvat, který pomine, pokud jsou jim podány léky.  A to je ono, jak to chtěli. Ti lidé nechtějí být nemocní, ale musí mít pocit, že nejsou sami. Že jsou okolo nich lidé, kteří je mají rádi, a kteří jim vždy pomohou. Kteří je neopustí a budou s nimi do konce života.