Příslušné posouzení všech energetických kategorií


Spolehlivým dodavatelem, od nÄ›jž může každý vlastník nemovitosti i provozovatel realitní kanceláře odebírat spolehlivé informace o oblasti legislativních zmÄ›n v oboru využívání energií u jednotlivých nemovitostí, je prestižní spoleÄnost, která je pÅ™ipravena vÄ›novat VaÅ¡im požadavkům perspektivní pracovní úsilí. Energetický průkaz bez vÄ›tšího namáhání z Vaší strany je pak exkluzivním výsledkem Å¡piÄkovÄ› odvedené práce. Energetický průkaz i vÅ¡echny jeho souÄásti můžete v maximálnÄ› vyhovující podobÄ› získat za sympatických okolností, jejichž výhodnost si po seznámení se s podmínkami poskytování služeb seriózní firmy dokážete jistÄ› spoÄítat sami.

Kontaktujte naše zákaznické centrum

Energetický průkaz je dokument souÄasné doby, jímž se musí vykazovat pÅ™i prodeji a zamýšleném pronájmu novostavby i zrekonstruované budovy. Nechejte zkuÅ¡ené techniky a inspektory preciznÄ› posoudit stav nemovitosti z hlediska vytápÄ›ní, zateplení i ostatních parametrů, které mají vliv na dominantní úsporu energií. Odhalte transparentnÄ› celkovou roÄní spotÅ™ebu energií i tepelnou prostupnost obálky budovy a nechejte si potvrdit certifikovaným auditem, že je u Vás vÅ¡e v pořádku. Kvalitní uzávÄ›rku informací Vám po důkladné revizi poskytne kvalifikovaná spoleÄnost.