Jsou bezpečnější eskalátory nebo klasická schodiště

Faktem je, že ve většině měst u nás na ně nenarazíme. Jsou doménou především těch větších, a i zde jsou využívány jen sporadicky. Řeč je o jezdících schodech, takzvaných eskalátorech. To má však za následek to, že část populace se s nimi prakticky nesetká.eskalátory v metru

Je ale pravdou, že díky rozmachu obchodních center, kde jsou hojně využívány, se jejich rozšíření ještě zvýšilo. Je to samozřejmě logické, vzhledem k tomu, že po klasickém schodišti těžko povezete plně naložený nákupní vozík. Z toho důvodu jej také nahradily jezdící nikoliv schody, nýbrž pásy. Princip je však stejný.

Zdá se však, že zatímco eskalátory v obchodních centrech většině lidí problémy nedělají, stejná schodiště v metru už působí problémy. Je tomu tak z několika důvodů. Prvním z nich je jejich délka. https://www.sportobchod.cz/s/delka-snowboardu-458 Ta se prakticky nedá srovnávat, neboť většina schodů do metra je poměrně dlouhých. To samozřejmě vyvolává pocit většího nebezpečí v případě pádu.

Důležitějším důvodem, proč s nimi někteří lidé mají problém, je jejich rychlost. Ta je u eskalátorů v metru mnohem vyšší než v obchodních centrech. To může převážně starým lidem působit potíže při nastupování a vystupování, zvláště pokud v tom již nemají cvik.

Zapomínat nemůžeme ani na jejich sklon, kdy jsou podstatně strmější. Je to samozřejmě z důvodu ušetření místa (což je při již zmíněné délce důležité), přesto však stále vyhovuje bezpečnostním předpisům. Běžný občan by tedy neměl mít takový problém.schody ve veřejné budově

Jaká jsou tedy největší nebezpečí oproti klasickým schodům? V první řadě je tu nebezpečí právě při nastupování či vystupování, kdy špatné nebo pozdní vykročení může znamenat pád prakticky z celé délky, což právě v metru může být velmi ošklivé.

Dále je tu fakt, že se mezi schody, které se v dolní části skládají, může zachytit například tkanička nebo kus kabátu. I to může vést ke komplikacím a v nespolední řadě ošklivým zraněním.

Vše uvedené jsou samozřejmě úrazy specifické pro eskalátory. U klasických schodišť hrozí především podklouznutí, zejména v mokrém počasí, případně na venkovních schodech v zimě, kdy je náledí. Tomu se obvykle snaží konstruktéři předcházet například výběrem vhodného povrchu, ne vždy je to však možné.

Navíc u většiny starších schodišť, která jsou doposud používána, nebyl na bezpečnost brán takový zřetel, a podle toho také vypadají. Přesto přese všechno, co dosud bylo řečeno, je nutné také podotknout, že úrazů způsobených pádem ze schodů není žádné alarmující množství. Můžete se tedy při zdravé dávce opatrnosti cítit naprosto bezpečně.