Jak vytvořit text vhodný k publikování na webu


Co uživatelé webu preferují
Preferují stručnost, přehlednost a objektivitu.
Stručnostznamená uvést v textu jen nezbytné informace, nic více.
práce na tabletu
K přehlednosti přispěje:
– zvýraznění hlavní myšlenky
– krátké odstavce
– použití klíčových slov 

V zájmu objektivity potlačte osobní pocity a názory. Uživatelé hledají především informace a fakta.

Uživatelé také ocení:
·         jasné navigační pomůcky
·         důkaz důvěryhodnosti autora
·         neformální styl

Myslete na návštěvníky webu
Navrhnout a vytvořit webové stránky znamená uspokojit maximální množství různých typů návštěvníků, kteří mohou přijít odkudkoliv – z vlastních stránek, z vyhledávače, z odkazu na jiné stránky nebo z úplně jiné části kyberprostoru.

Typy návštěvníků:
Divácizůstanou na stránce jen několik vteřin.
Uživatelési přejí vykonat nějakou akci:
–          zakoupit určitý produkt
–          zaregistrovat se do fóra
–          získat praktické informace

Čtenáři jsou ochotni stránky prohlížet a skutečně si je přečíst.
podsvícená tlačítka
Dávkování a klasifikace informací
Vytvořte strukturovanou stránku, aby si čtenáři mohli udělat snadno přehled o tom, co je na stránkách k dispozici a v případě zájmu našli podrobnější informace.

Dávkovat znamená rozčlenit informace na snadno přehledné části, které se vejdou na obrazovku monitoru.

Klasifikovat znamená seskupit dávky do určitých kategorií, souhrnů, skupin.

Další doporučení:
1.      Tvořte nadpisy, které sdělují návštěvníkům, kde se právě nalézají.
2.      Sdělení pište jednou větou.
3.      Uveďte potřebné informace tak, abyste v každém odstavci použili méně než sto slov.
4.      Vytvořte odkazy na další stránky. Každá stránka by měla obsahovat hypertextový odkaz, který zavede návštěvníka jinam, třeba zpět na úvodní stránku.

Výzvy k činnosti
Výzvy k činnosti pomáhají upoutat pozornost uživatelů, aby neodešli ze stránky předčasně. Nabízejí jim řešení, které potřebují, a pobízejí k podrobnému pročtení stránek.
Návrhy kroků pro uživatele:
·         vyhledat informace
·         přispět do diskuzního fóra
·         něco zakoupit
·         někoho kontaktovat
·         přejít na jinou stránku

Vysvětlete jasně a srozumitelně, jaké kroky může návštěvník podniknout.  Snažte se, aby byl váš návrh jednoduchý – co nejméně kliknutí, stručné a nejzákladnější pokyny. Čtenáře oslovujte bezprostředně a pobízejte k akci. Nemusí jít jen o pobídku finančního rázu, např. sleva. Někdy stačí jen sdělit, co získají, pokud podniknou požadovaný krok.

Hypertextové odkazy
Hypertextové odkazy jsou efektivním nástrojem při psaní webových stránek.  Na rozdíl od běžných nadpisů plní dvě úlohy:
1. pomáhají čtenáři zorientovat se v tématu a nabídce
2. fungují jako dopravní prostředek, aby se čtenář dostal tam, kam chce.

Druhy hypertextových odkazů
§  Nadpisy
§  Klíčová slova v textu
§  Názvy v textu
§  Pokyny

Hypertextové odkazy často využívají kontextovou nápovědu, která poskytuje krátké informace, kam odkaz vede, a pobízí čtenáře ke kliknutí.

Stručnost
Jakmile jste vytvořili přehledné a objektivní webové stránky, je třeba je zestručnit. Postupujte na třech úrovních: odstavec, věta, slovo.
Celý text by se měl vejít na obrazovku bez rolování. Použijte shrnutí, krátké odstavce nepřesahující 100 slov a tématické věty – třeba i tučně – na počátku každého odstavce.
Používejte seznamy, např. seznamy hypertextových odkazů.
Důležitá je i stavba věty. Používejte co nejkratší a nejjednodušší věty, vyhněte se propleteným myšlenek, pasivním vazbám a nadbytečným slovům. Pokuste se vejít do 25 slov nebo do dvou řádek textu.
Pište v běžném jazyku, protože píšete pro širokou veřejnost.

Přitažlivý vzhled
Vizuální prvky dokumentu ponechte v jednoduché formě. Sestavte dokument přehledně.
Použijte snadno čitelné fonty (Arial, Verdana, Tahoma). Pište velikostí písma aspoň 12 bodů.
Nepřehánějte zvýrazňování a podtrhujte pouze hypertextové odkazy.
Vyhněte se většímu množství barev. Červenou a modrou používejte pouze  u hypertextových odkazů.
Pokud můžete, obraťte se na odborníky.